Deze website wordt niet meer actief bijgehouden en gebruikt. Mocht u vragen hebben m.b.t. de kern Haaglanden van de Stichting Downsyndroom, dan kunt u contact opnemen via [email protected].